လက်ထောက်ဗေဒင်

ညို့ငင်စွမ်းရှိသူနဲ့ရင်းနှီးခွင့်ကြုံမှာလား။