လက်ထောက်ဗေဒင်

အဝေးရောက်နေသူ၏ ကောင်းခြင်းဆိုးခြင်းနှင့်ဆိုင်သော အဟော။