လက်ထောက်ဗေဒင်

မမျှော်လင့်သော ငွေကြေးအစုလိုက်အပုံလိုက်ရခြင်း (သို့မဟုတ်) ထီပေါက်ခြင်း ရှိနိုင်မရှိနိုင်နှင့် ဆိုင်သော အဟော။