လက်ထောက်ဗေဒင်

မိမိသည် ခရီးဝေးသွားရန် ကြံစည်နေ၏။ အောင်မြင်ခြင်း ရှိနိုင်/မရှိနိုင်နှင့် ပတ်သက်သောအဟော။