လက်ထောက်ဗေဒင်

မိမိသည် ပစ္စည်း (သို့မဟုတ်) ငွေပျောက်ဆုံး၏။ ပြန်၍ ရနိုင်/မရနိုင် နှင့် ပတ်သက်သော အဟော။