လက်ထောက်ဗေဒင်

မိမိသည် တစ်စုံတစ်ခုကိုအောင်မြင်ရန် ကြိုးပမ်းနေ၏။ ထိုကြိုးပမ်းမှုသည် အောင်မြင်ရန် ရှိခြင်း/မရှိခြင်းနှင့် ဆိုင်သောအဟော။