လက်ထောက်ဗေဒင်

မိမိသည် တစ်စုံတစ်ခုသောပစ္စည်းကို အတုဖြစ်/အစစ်ဖြစ်သည်ကို ဝေခွဲရန် ခက်နေ၏။ ထိုအကြောင်းနှင့်ပတ်သတ်သောအဟော။