လက်ထောက်ဗေဒင်

ကိုယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့အကြောင်းကိစ္စဘယ်တော့ပြီးပြတ်မလဲ။